SẢN PHẨM LEN

CÔNG TY TNNHH ĐỒ THỦ CÔNG HẢI TRANG
Mã số kinh doanh: 0900998140
Địa chỉ văn phòng: D110, Phố Trúc,Ecopark, Văn Giang, Hưng yên
Địa chỉ nhà máy: Thanh Miện, Hải Dương
Hotline: 0904 724 286/04 62 62 05 49
Email: hatra@hatra.vn/handicraft.hatra@gmail.com
Webiste:
 hatra.vn