THỎ UYÊN ƯƠNG

Bunny couple

Price product : Contact us

Code: WGRAB-091607

Status: Stocking

Symbol of love and happiness!
Meaningful gift for your home decoration as well as gift for couple

Made by HATRA VIET NAM
Material Cotton milk 
Color Pink & Grey
Dimension 15cm x 10cm
EN 71 Toy Safety Standard
Chấp nhận trả lại hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng trong trường hợp sản phẩm chưa sử dụng, sản phẩm bị lỗi do sản xuất. 
Email: info@hatra.vn/hotline: 0986089649 Để được giải đáp mọi thông tin.
HAI TRANG HANDICRAFT CO,Ltd
Tax code: 0900998140
Office: D110, Truc street, Ecopark, Van Giang, Hung Yen
Factory: Thanh Mien, Hai Duong
Hotline: 0904 724 286/ 04 62 62 05 49
Email: hatra@hatra.vn/handicraft.hatra@gmail.com
Webiste:
 hatra.vn