Liên hệ


CÔNG TY TNNHH ĐỒ THỦ CÔNG HẢI TRANG
Mã số kinh doanh: 0900998140
Địa chỉ văn phòng: D110, Phố Trúc, Ecopark, Văn Giang, Hưng yên
Địa chỉ nhà máy: Ecopark,Văn giang, Hưng Yên
Phone:  0904 724 286/04 62 62 05 49
Email: handicraft.hatra@gmail.com
Webiste: hatra.vn
 
HAI TRANG HANDICRAFT CO,Ltd
Tax code: 0900998140
Office: D110, Truc street, Ecopark, Van Giang, Hung Yen
Factory: Thanh Mien, Hai Duong
Hotline: 0904 724 286/ 04 62 62 05 49
Email: hatra@hatra.vn/handicraft.hatra@gmail.com
Webiste:
 hatra.vn